Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

    
Za záväzné sa považujú len písomne prijaté objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s obchodnými podmienkami, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámili ste sa s ustanovením o ochrane osobných údajov. 
    
Prosíme, aby ste vo svojom záujme v objednávkach uvádzali presné a pravdivé údaje. Platnosť cenových ponúk je 30 kalendárnych dní.


2. Dodacie podmienky

    
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru. Zásielky sú odosielané prostredníctvom kuriérskej služby TOPTRANS a DPD, na náklady kupujúceho, taktiež je možný osobný odber v našom sklade v Ilave, areál SAD.
    Ak nie je tovar skladom a v potvrdení objednávky nie je uvedené inak, je tovar expedovaný do 14 pracovných dní od obdržania objednávky.
    Ku každej dodávke tovaru bude priložený dodací list a daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako záručný list.


3. Platobné podmienky

    
Ak nebolo dohodnuté inak platba prebehne formou zálohovej faktúry, alebo platbe v hotovosti pri odbere tovaru, pri dlhodobej spolupráci je možná faktúra so splatnosťou 7 prípadne 14 dní. Až do úplného zaplatenia, je tovar majetkom spoločnosti GWFS. Kupujúci nákupom súhlasí, že v prípade nezaplatenia bude zverejnený na stránke spoločnosti ako neplatič.


4. Výmena tovaru

    
V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar, po predchádzajúcom dohovore vymeníme. Tovar nám prineste, alebo zašlite ako balík na našu adresu, a to vrátane kópie daňového dokladu. Náklady na poštovné, spojené s výmenou tovaru, hradí zákazník.


5. Reklamačný poriadok

    
Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby). 

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov.

Zánik nároku na uplatnenie reklamácie:

  • tovar bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom . Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení ihneď informovať predajcu)

  • tovar bol skladovaný v nevhodných podmienkach

  • tovar bol kupujúcim nenávratne upravovaný

  • tovar bol použitý na realizáciu, na ktorú nie je určený

  • tovar bol poškodený pôsobením živlov

Postup pri reklamácii:

  • informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom

  • tovar prineste, alebo zašlite ako doporučený balík na našu adresu

  • do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu

  • reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku

    Predávajúci nepreberá zodpovednosť za to, že dodaný tovar bude vhodný k účelu zvolenému kupujúcim. Posúdenie vhodnosti dodaného tovaru k danému účelu je plne na kupujúcom, ktorý sa musí úplne spoliehať na svoje znalosti a skúsenosti predtým, ako tovar použije. Zodpovednosť je v plnej miere na kupujúcom, ktorý z tohto dôvodu nie je oprávnený tovar reklamovať, či na predávajúceho preniesť prípadnú zodpovednosť k náhrade škody.


6. Odstúpenie od zmluvy

    
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplnil informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania, alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom. Náklady spojené s dopravou sa nevracajú.


7. Ochrana osobných údajov

    
Práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov. Údaje o nákupoch, reklamáciách a ďalšej činnosti majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám, ako práca s osobnými údajmi. Vaše osobné údaje budú použité len za účelom vystavenia daňového dokladu a na zabezpečenie dodania objednaného tovaru kuriérskou spoločnosťou, prípadne za účelom upresnenia objednávky. Osobné údaje nezhromažďujeme za iným účelom.

    Zaslaním záväznej objednávky súhlasíte s používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.


8. Rozsah platnosti

    
Tu uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.


9. Kontaktné údaje 

GWFS, s.r.o.

Ľ. Štúra 384/28

019 01 Ilava

Tel. 0915 244 020, 0915 244 021

gwfs@gwfs.sk

www.gwfs.sk

IČO:45583889 DIČ:2023049215

IČ DPH: SK2023049215

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 23138/R

Kontakt

GWFS, s.r.o. Ľ. Štúra 384/28 (areál SAD)
Ilava
019 01
+421 915 244 020
+421 915 244 021
gwfs@gwfs.sk